De agoutipagina wordt opgedeeld in vier bekende agoutitype's: agouti, solidagouti, argente en solidargente. Hieronder vindt u een overzicht van alle mogelijke kleuren in agouti. Klik op een kleur voor meer informatie.

Agouti

Een agouti cavia heeft een heel apart soort kleuropbouw. Elke agouti heeft een onderkleur, hoofdkleur en ticking, dit noemen we de drie kleurbanden van de agouti. Dit bandpatroon wordt opgebouwd uit 3 verschillende soorten haren. Alle haren zijn aan de huid dezelfde kleur: de onderkleur. Bij agouti zijn maar 2 onderkleuren mogelijk: zwart en choco. Een deel van de haren heeft tot aan de top helemaal dezelfde kleur. Een tweede soort haar heeft na de onderkleur de rest van de haar in de hoofdkleur. Het is deze hoofdkleur die bepaald wat voor soort agouti de cavia is. En een derde soort haar heeft na de onderkleur ook weer de hoofdkleur in het midden, maar daarbovenop ook nog een puntje dat weer terug de onderkleur vertoont. Dit puntje heet de ‘ticking’ en is hét kenmerk van agouti’s.

Op de buik hebben agouti cavia’s weer iets anders: op alle haren is de onder- en hoofdkleur aanwezig, en geen enkele haar heeft ticking. Deze afwijkende kleuropbouw op de buik noemen we de buikstreep van de agouti.

 Hieronder ziet u de mogelijke agoutikleuren. Met zwarte onderkleur is dat goudagouti, grijsagouti, lemonagouti en zilveragouti. Met choco onderkleur is dat orange-agouti, buff-agouti, crème-agouti en cinnamonagouti. Wellicht is het al opgevallen dat ik de zalmagouti hier niet genoemd heb. De zalmagouti wordt weliswaar agouti genoemd, maar is dat genetisch gezien niet. De zalmagouti is feitelijk een lilac-goudargente dier, zie daar!

Klik hier voor een overzicht van alle agouti's!

Solid agouti

Solidagouti ziet er op de eerste blik vooral opvallend donkerder uit dan agouti, solids hebben vaak veel minder ticking. In feite kan elke agoutikleur ook in een solid-variant bestaan. Een opvallend verschil tussen agouti’s en solidagouti’s is, dat solidagouti’s geen buikstreep hebben zoals de agouti. De buik van solids heeft gewoon precies hetzelfde ticking-patroon als de rest van het lijf. Een derde verschil met de agouti’s is eigenlijk alleen bij heel jonge dieren waar te nemen. Agouti’s worden meteen geboren in de kleur die ze als volwassen dier houden. Solidagouti’s worden echter vaak met (heel) weinig ticking geboren, en bij het opgroeien wordt er dan steeds meer ticking zichtbaar.

Klik hier voor een overzicht van alle solid agouti's!

Argente

Argente is de robijn- of roodoogverdunning van agouti. Bij een agouti cavia die robijnogen of rode ogen krijgt, gebeurt ook iets met de vacht! Een argente heeft vaak nog maar twee kleurbanden in plaats van drie, zoals de agouti. Omdat de meeste haren alleen een basiskleur en daarop een top in een andere kleur hebben, wordt bij argente’s vaak gesproken van ‘tipping’ in plaats van ‘ticking’. Ook in de overkoepelende Europese Standaard wordt de benaming ‘tipping’ gebruikt en daarom volgen wij die benaming hier. Wel moet aangemerkt worden, dat het het streven hoort te zijn, dat argentes net als agouti’s liefst toch ticking moeten tonen, hoe moeilijk te fokken ook. Argentes hebben net als agouti’s een buikstreep. Argentes worden nog niet heel veel gericht gefokt, behalve de lilac-goudargente die ook wel zalmagouti genoemd wordt. Toch komen argentes geregeld voor als ‘toevalsproduct’ bij fokkers die graag veel verschillende (verdunnings)kleurtjes fokken in plaats van zich op één kleur te richten.

 Bij de agouti zagen we dat er 2 onderkleuren mogelijk waren: zwart en choco. Er zijn twee soorten argentes: die met robijnoogverdunning, en die met roodoogverdunning. Zo zijn er bij de argentes uiteindelijk 4 onderkleuren mogelijk: slate blue en coffee bij robijnogen, en lilac en beige bij rode ogen. De benaming van een argente is altijd zo opgebouwd, dat eerst de onderkleur en dan de hoofdkleur wordt genoemd.

Klik hier voor een overzicht van alle argentes!

Solid Argente

Ook bij argentes is het mogelijk elke soort in solid te fokken. In de praktijk komen we deze solidargentes nog niet of nauwelijks tegen, we kunnen dan ook helaas maar weinig foto’s laten zien. Een solidargente heeft net als argente 2 kleurbanden, deze twee soorten lijken onderling meer op elkaar dan de solidagouti en de agouti. Toch zijn er wel verschillen, zo heeft de solidargente duidelijk minder tipping dan de argente, en ontstaat het merendeel van die tipping ook pas na de geboorte. Ook is uiteraard het ontbreken van de buikstreep een heel duidelijke aanwijzing dat het een solidargente betreft.

Klik hier voor een overzicht van alle solid argentes!