Borstel

De borstel is bij de liefhebber vooral een term voor de klassieke dierenwinkelcavia met een paar kruinen hier en daar. In fokkersland is de immer nieuwsgierige borstel echter een heel ander begrip en een moeilijk ras om foutloos te fokken.

De borstel rechts afgebeeld is (c) Caviastal Lothlorién.

 

 

De standaard

 

De borstel is in diverse kleuren erkend en nog steeds een geliefd ras om op shows voor te brengen. Over de borstel stelt de Standaard het volgende, ter aanvulling op de algemene standaard zoals bij 'gladhaar' geschreven.

 

Beharing en beharingsconditie: De beharing is stevig en stug. De lengte is ongeveer 3,5e cm: bij deze lengte tonen de rozetten optimaal. De snorharen zijn recht en vertonen geen krul.

 

Rozet plaats en vorm, kammen: De rozetten zijn rond van vorm en lopen straalsgewijs vanuit het speldenknopgrote centrum. Over de rug, in de lengte van het dier en haaks op de lengte van het dier lopen opstaande kammen. Deze worden gevormd doordat de haren van twee rozetten tegen elkaar aan staan. De rozetten zijn gelijkmatig en symmetrisch verdeeld. De borstel heeft 1 lange kam en 2 dwarse kammen. er dienen 4 lichaamsrozetten te zijn op lijn, 2 achterhandrozetten en op iedere heup 1 rozet. Ook zijn rozetten op ieder schouder en 2 stuks op de neus gewenst. Op de kop is de beharing warrig en er zitten bakkebaarden op de randen van de onderkaak.

 

 

Lichte fouten

 

Iets zachte beharing. Iets korte beharing. Iets onregelmatige plaatsing rozetten. Iets afwijkende rozetten. Iets te dicht bij elkaar, minder dan de straallengte, staande rozetten. Eén dubbele rozet. Iets geringe kamvorming. Nauwelijks bakkebaarden.

 

 

Zware fouten

 

Te zachte of korte beharing. Te onregelmatige plaatsing van de rozetten. Het missen van één of meer van het minimum aantal. Twee of meer dubbele rozetten. te weinig kamvorming of onderbroken kammen. Geen bakkebaarden. Kleine rozetten.

 

 

Kleuren

 

De borstel wordt het meest gezien in driekleur, rood, brindle en schimmel en in mindere mate in magpie, wit donkeroog, goudagouti en zilveragouti. De borstel is echter officieel erkend in alle kleuren, tekeningen en uitmonsteringen die ook bij gladharen erkend zijn, zie daar voor een opsomming.

 

Erkenningen

 

Erkend in Nederland, België, Duitsland en Europa.

 

 

Genetica

 

Een borstelcavia heeft 2 verschillende genen nodig om zijn borstels te kunnen tonen: RRmm.

R is het gen, dat tot het vormen van rozetten aanzet.

M is het gen, dat het tonen van rozetten echter onderdrukt, pas bij mm worden ze toegestaan.

Je moet dus, voor een goede borstelcavia, én de rozettenaanzet volledig stimuleren (RR) en ze daarbij ook nog eens allemaal toestaan (mm).

Het m-gen zowel als het r-gen werkt niet volledig dominant of recessief. Een borstel met Rr mm toont te weinig rozetten. Omdat er maar één R dominant is, worden er minder rozetten gevormd.

Een RR Mm dier toont zo weinig rozetten, dat het ridgeback wordt, maar het wordt dus geen gladhaar ondanks de dominante M.

 

Een gladhaar kan wel met diverse combinaties op dit gen ontstaan: rr MM of rr mm (geen aanzet tot rozetten, dus het maakt niet uit of je ze onderdrukt of niet) maar ook Rr MM kan (wel enige rozetaanzet, maar die wordt onderdrukt).

 

 

Overige informatie

 

Borstels staan bekend als vrolijke, drukke cavia's die immer nieuwsgierig zijn. Op shows hoor je regelmatig een borstelcavia boven het geluid van andere cavia's uitkomen. Borstels willen simpelweg alles horen en zien. Verder staan bij borstels de beren (mannen) als heel makkelijk bekend, omdat ze vergeleken met andere rassen zeer verdraagzaam zijn naar andere beren.

 

Borstels worden gezien als een uitdaging om te fokken, voornamelijk vanwege het duidelijk omschreven ideaalplaatje waaraan de rozetten moeten voldoen qua vorm en plaatsing. Hier volgt de verklaring van enkele termen waarmee foute rozetten worden omschreven:

 

Dubbelrozet

De rozet heeft niet één centrum, van waar uit een nette ronde straalsgewijze rozet ontstaat, maar twee centra, meestal vlak naast elkaar. Daardoor ‘botsen’ de haren tussen die centra met elkaar en ontstaat een extra klein kammetje haar middenin de rozet.

Open centrum

De rozet hoort in het midden eigenlijk amper tot geen huid zichtbaar te hebben. Als het centrum open is, is er dus te weinig beharing in de rozet waardoor je te veel tegen de huid aan kijkt.

Gootje

Een rozet met een gootje is niet rond, maar langwerpig. Het centrum ziet er niet uit als een puntje, maar als een streepje: het gootje.

 

 

Foto's