Amerikaans gekruind

De Amerikaans gekruinde cavia is een variant op de gladhaar en de Engels gekruinde cavia. Een Amerikaan heeft een grote, ronde kruin op het voorhoofd. Bij een Engels gekruinde cavia is deze in dezelfde kleur als het lichaam, de Amerikaanse kruin is echter altijd wit.

De Amerikaans gekruinde cavia rechts afgebeeld is (c) Caviastal Mila.

 

De standaard

 

Voor de Amerikaans gekruinde cavia geldt qua bouw, type en conditie de algemene standaard (zie gladhaar).

 

GELDEND VOOR DE AMERIKAANS GEKRUINDE CAVIA

 

Beharing en beharingsconditie: De beharing is aaneengesloten, dicht, zacht en glanzend. De haren bestana uit stevig dek- en granhaar. De ideale lengte is 2 tot 3,5e cm. De beharing is vrij van draaiingen (warrels) en/of rozetvorming, is dicht ingeplant en ligt glad aan. De snorharen zijn lang en recht. Op het voorhoofd  is één grote kruin aanwezig.

 

Onder- en kruinkleur: Voor onderkleur, kijk bij 'kleuren'. Deze richtlijn geldt ook voor de kruin. De beharing van de kruin dient wit van kleur te zijn zodat er een duidelijk contrast ontstaat. De kruin is vrij van anders gekleurde haren.

 

Kruinvorm en plaatsing: De kruin, rond van vorm en zo groot mogelijk, loopt straalsgewijs uit. het centrum heeft de grootte van een speldenknop en dezelfde haarstructuur als de beharing op de rest van het lichaam. Het centrum mag niet té groot zijn en ook mag er maar één centrum aanwezig zijn, geen gootje of dubbele kruin. de kruin zit exact in het midden op het voorhoofd. Wanneer je twee lijnen trekt, van linkeroog naar rechteroor, en van rechteroog naar linkeroor, dient het centrum van de kruin op het kruispunt van deze twee lijnen te zitten.

 

 

Lichte fouten

 

Iets te korte beharing (tot 1,5 cm), te lange beharing (max. 3cm). Iets vette beharing. Iets wegdraaiende structuur van de beharing. Iets dunne beharing. Iets weinig haarinplant in kruin. Iets groot centrum van de kruin. Iets afwijkende kruinvorm. Iets te hoog of te laag geplaatste kruin. Iets anders gekleurde haren in de kruin.

 

 

Zware fouten

 

Een te korte beharing (korter dan 1,5 cm) of te lange beharing (+3cm). Zeer dunne beharing. Een draaiing in het haar of rozetvorming in de beharing.

Te geringe haarinplant van de kruin, te groot centrum. Te afwijkende kruinvorm. Te hoog of te laag geplaatste kruin. te kleine kruin. Teveel anders gekleurde haren in de kruin. Gootjesvorming of dubbel centrum.

 

 

Kleuren

 

De Amerikaans gekruinde cavia wordt niet veel gefokt. In Nederland vind je vooral veel zwarte Amerikanen.  Erkend in Nederland zijn:

 

rood, goud, zwart en buff.

 

 

Erkenningen

 

Erkend in Nederland, België, Duitsland en Europa.

 

 

Genetica

 

Een gekruinde cavia heeft het gen StSt. St is een ander gen, dan het gen dat zorgt voor borstels bij de borstelcavia (RR mm)! St is een afkorting van het engelse Stirn, oftewel voorhoofd. Het St-gen zorgt dan ook enkel voor die ene rozet op het voorhoofd. De kruin vereft dominant. Sommigen zeggen ook dat St de afkorting van Star is, maar een duidelijke uitleg waar die benaming vandaan zou komen is er niet.

 

 In de literatuur is geen eenduidige mening te vinden over waarom bij de amerikaans gekruinde cavia de kruin wit is. Er wordt gesproken over een zogenaamd ‘witpunt-gen’ dat hiervoor verantwoordelijk is, en die zou anders zijn dan het gen dat witte aftekening bij bonte dieren geeft. De witte kruin is bij amerikaans gekruinden erg moeilijk vast te leggen, heel wat kruinen tonen te veel of te weinig wit. Het is dan ook waarschijnlijk, om aan te nemen dat hier, net als bij bont, meerdere modificatoren meespelen die nog lang niet allemaal bekend zijn.  

 

 

 

Overige informatie

 

Het fokken van een Amerikaans gekruinde cavia is geen gemakkelijke klus. Het is erg moeilijk om dit ras kleinschalig te fokken.

 

 

Foto's